web 2.0 – braveturk
günümüz interneti.

iletişim ve etkileşimin ana tema olduğu, web sitelerinin içerik üreticisi konumundan yer sağlayıcısı konumuna çekildiği, kullanıcıların katılım ve katkılarıyla ana içerik üreticisi rolünü üstlendiği, toplulukların, işbirliklerinin, diyalogların ve sosyal medyanın ön plana çıktığı, internete erişimin ayrıcalık olmaktan çıkıp tabana yayıldığı ve neredeyse temel ihtiyaç haline geldiği, kullanıcı adlarının, şifrelerin ve kullanıcılara ait her türlü bilginin devasa merkezi veritabanlarında toplandığı, veritabanları üzerinde küresel ölçekte faaliyet gösteren sosyal medya şirketlerinin ve oligopollerin yükseldiği, doğru ve yanlış bilgi ayrımının kullanıcıya bırakıldığı, her an her şeyin değiştiği politon bir internet ortamı...